Om Bygg-Fast

Vi är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar fastigheter i egen regi eller tillsammans med partners. Vi vill flytta gränser och skapa goda boendemiljöer.

Om oss

Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där långsiktig hållbarhet, innovation och affärsmässighet förenas med spännande och kostnadseffektiva projekt.

Verksamheten bygger på att hitta mark och utveckla bostadsprojekt. Projekt drivs i bolagsform med kontrollerbar risk, gedigen erfarenhet och stort engagemang. Projekten kan ägas av oss själva eller tillsammans med en partner. Vårt geografiska fokus är projekt i områden kring Stockholm och Göteborg. Bygg-Fast är den snabba, kompetenta och kreativa fastighetsutvecklaren.

Affärsidé

Bygg-Fast skall söka och hitta mark, utveckla projekt med hyresgäster/verksamheter med kontrollerad risk som i bolagsform skall ägas själv eller tillsammans med annan aktör.

 

Historia

Bygg-Fast bildades i Borås 1979. Bolaget verkade under lång tid huvudsakligen på Västkusten och i Skåne med kontor i Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö med Keith Olsson och Per-Olof Andersson som huvudägare. 2015 gick Bygg-Fast samman med Forsen Projektledning. Forsen drev därefter projektledningsrörelsen och Bygg-Fast utvecklingsdelen. Sedan Forsen vid halvårsskiftet 2019 sålts till investmentbolaget Broviken, blev det naturligt för Keith och Per-Olof att köpa tillbaka Bygg-Fast.

Sedan 2021 är Bygg-Fast dotterbolag till We are Tomorrow Holding AB där Keith och Per-Olof är delägare genom bolagen.

 

Våra partners